Μαθηματικά

Αρχική > Διδακτικό Υλικό > 2020-2021 > Λύκειο > Μαθηματικά

Α’ Λυκείου
Συλλογή ασκήσεων εφ’ όλης της ύλης
Επαναληπτικό διαγώνισμα, λίγο από γυμνάσιο, λίγο από τα πρώτα
Οι λύσεις του από-πάνω διαγωνίσματος
Τεστάκι της ημέρας Ι – Παραστάσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας IV – Παραστάσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας VII – Αποδείξεις ανισοτήτων
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XI – Αποδείξεις ανισοτήτων
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XV – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (ενημ.: 18/01/2021)
Λίγες ασκήσεις στα σύνολα
Τεστάκι της ημέρας XIX – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXIII – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXVII – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXI – Απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXV – Εξισώσεις με απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XL – Εξισώσεις με απόλυτες τιμές
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Ένα πολύ μικρό quiz μέχρι τις απόλυτες τιμές!
Τεστάκι της ημέρας XLIV – Ρίζες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα ΙΙ (ενημέρωση: 13/01/2021)
Τεστάκι της ημέρας XLVIII – Ρίζες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Επιστροφή στις… ρίζες
Τεστάκι της ημέρας LII – Ρίζες
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!


Β’ Λυκείου
Πρόχειρες σημειώσεις εφ’ όλης της ύλης
Τεστάκι της ημέρας ΙΙ – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας V – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της μέρας VIII – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XII – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XVI – Άρτιες και περιττές συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XX – «1-1»
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXIV – «1-1»
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXVIII – «1-1»
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (ενημ.: 23/01/2021)
Τεστάκι της ημέρας XXXVI – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXVII – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XLI – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XLV – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XLIX – Τριγωνομετρία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Ασκήσεις στα πολυώνυμα
Τεστάκι της ημέρας LIII – Τριγωνομετρία

Γ’ Λυκείου
Λυμένα παραδείγματα στις συναρτήσεις
Λυμένα παραδείγματα στις συναρτήσεις (έγχρωμα)
Ανανεωμένες διαφάνειες στις συναρτήσεις
Λυμένα παραδείγματα στα όρια
Όλες οι αποδείξεις
Σημειώσεις σε Συναρτήσεις-Όρια-Συνέχεια
Κορωνοκενά…
Τεστάκι της ημέρας ΙΙΙ – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας VI – Συναρτήσεις
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας IX – Μονοτονία
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XIΙI – Όρια
Οι λύσεις του από πάω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XVII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXI – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXV – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXIX – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXIII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXVIII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (Βασικά skills – ενημ.: 13/12/2020)
Τεστάκι της ημέρας XLII – Συνέχεια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Πρόχειρες σημειώσεις σε παράγωγο (2020-2021)
Τεστάκι της ημέρας XLVI – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας L – Συνέχεια

Γ’ ΕΠΑΛ
Στατιστική – Διαφάνειες (1)
Ασκήσεις εφ’ όλης της ύλης στην στατιστική
Όρια… άνευ ορίων
Θερινή Επανάληψη
Εισαγωγή στην παράγωγο
Κανόνες παραγώγισης
Ο κανόνας της αλυσίδας
Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Στατιστική
Οι λύσεις του από-πάνω διαγωνίσματος
Μονοτονία συναρτήσεων
Τεστάκι της ημέρας X – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω
70 συναρτήσεις προς παραγώγιση
Τεστάκι της ημέρας XIV – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Στατιστική – Διαφάνειες (2)
Τεστάκι της ημέρας XVIII – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Στατιστική – Διαφάνειες (3)
Στατιστική – Διαφάνειες (4)
Τεστάκι της ημέρας XXII – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXVI – Μέτρα θέσης
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκια της ημέρας XXX – Μέτρα διασποράς
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Διαφάνειες για την καραντίνα (ενημ.: 29/12/2020)
Τεστάκι της ημέρας XXXIV – Μέτρα διασποράς
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας XXXIX – Μέτρα διασποράς
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
25 στιγμές… μονοτονίας
Τεστάκι της ημέρας XLIII – CV
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
9 επαναληπτικές ασκήσεις στη Στατιστική
9 προβλήματα βελτιστοποίησης
Τεστάκι της ημέρας XLVII – Όρια
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Τεστάκι της ημέρας LI – Παράγωγος
Οι λύσεις του από πάνω τεστακίου!
Για… γραφικούς